Kasinonetti ja saavutettavuus

Kasinonetti ja saavutettavuus

Kasinonetti on nettisivusto, joka on tehty täysi-ikäisille käyttäjille ja haluamme sivustomme olevan kaikkien käyttäjien saatavilla. Tiedämme, että nykyaikaisen käyttöliittymän tulee olla helposti käytettävissä, riippumatta siitä millä ja miten käytät sivustoamme.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään nettisivujamme myös saavutettavuuden suhteen. Arvioimme säännöllisesti, miten sivustoa voidaan parantaa vastaamaan kaikkien käyttäjien tarpeita.


Nettisivujen saavutettavuusohjeet

Nettisivujen saavutettavuuteen liittyvät ohjeet eli WCAG-ohjeet (Web Content Accessibility Guidelines) sisältävät paljon suosituksia, joiden avulla nettisivujen saavutettavuutta voidaan parantaa. Ohjeistus edistää nettisivujen saavutettavuutta kaikkien käyttäjien keskuudessa, mutta on tehty erityisesti auttamaan näkö- ja kuulovammaisia käyttäjiä, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia ja kognitiivisia rajoitteita.

Saavutettavuusohjeita käyttävät useat organisaatiot, mutta myös yksityishenkilöt. Ohjeistus käsittää periaatteita, yleisiä ohjeita, testattavia onnistumiskriteereitä, tekniikoita sekä esimerkkejä tyypillisistä virheistä, joita on dokumentoitu.

Kasinonetti sivuston saavutettavuus

WCAG -ohjeistuksen tasot

 • Periaatteet: nämä muodostavat nettisivujen saavutettavuuden perustan, joita ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus
 • Ohjeet: laaditut ohjeet tarjoavat sisällöntuottajille perustavoitteet tuottaa sisältöä, joka olisi kaikkien saavutettavissa, huolimatta vammasta tai rajoitteesta.
 • Onnistumiskriteerit: jokaiselle ohjeelle on laadittu onnistumiskriteerit, jotka voidaan testata. Näille on määritelty kolme eri tasoa, joista A on matalin, siitä seuraava on AA ja korkein taso on AAA.
 • Riittävät neuvoa-antavat tekniikat: Jokaiselle ohjeelle ja onnistumiskriteerille on laadittu useita tekniikoita. Tekniikat ovat informatiivisia ja ne on jaettu kahteen kategoriaan, riittäviin ja neuvoa-antaviin

Lue isää tietoa WCAG 2.1 -ohjeista.

Haasteet saavutettavuudessa

Me Kasinonetillä tiedostamme, että nettisivujemme käyttäjät voivat kohdata haasteita sivuston käytettävyyden osalta. Siksi onkin tärkeää, että kehitämme sivustoa näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotta voimme tehdä nettisivuistamme myös näiltä osin entistä toimivamman.

Kasinonetin kehitystyö saavutettavuuden osalta

Alla olemme listanneet konkreettisia menetelmiä, joilla parannamme sivustomme käytettävyyttä esteettömän saavutettavuuden osalta.

 • Kuvien vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit. Sivustollemme ladatuissa kuvissa on aina vaihtoehtoinen teksti, joka sisältää sanallisen selityksen kuvasta. Tämä auttaa näkörajoitteisia ihmisiä tulkitsemaan sivustomme kuvamateriaalia.
 • Selkeä ja johdonmukainen sivustorakenne. Pyrimme varmistamaan, että sivustolla navigointi on loogista ja kaikkien käyttäjien on helppo hahmottaa sivupohjien rakenne.
 • Sivun sisäinen navigointi. Sivuiltamme löytyy aina aiheeseen liittyvä sisällysluettelo, josta käyttäjät pääsevät helposti siirtymään sivun eri kohtiin ilman, että heidän tarvitsee selata koko sivua sisältöineen läpi.
 • Yhteydenottolomake. Olemme pyrkineet laatimaan yhteydenottolomakkeesta käyttäjäystävällisen, joka antaa selkeät virheviestit mikäli joku kohta on väärin täytetty.
 • Sivuston testaus eri päätelaitteilla ja selaimilla. Testaamme sivustoa eri laitteilla kuten esimerkiksi tableteilla ja älypuhelimilla. Myös eri käyttöjärjestelmät esimerkiksi Windows, Mac OS, Linux sekä selaimet ja selainversiot voivat esittää sivuston eri tavoin. Tämän vuoksi nämäkin kuuluvat testattaviin asioihin.
 • Sivuston käyttö pelkällä näppäimistöllä. Testaamme sivuston toimintaa ja ominaisuuksia käyttämällä sarkainta, nuolinäppäintä ja enter-näppäintä. Pyrimme varmistamaan, että kaikki sivuston toiminnot ovat saatavilla myös näin.
 • Sivuston suurennus selaimessa. Varmistamme, että sivustomme sivuja on mahdollista suurentaa selaimella ja rakenne pysyy suurennoksesta huolimatta sellaisena, että sisältö on luettavissa.
 • Sivuston värit ja kontrastit. Testaamme, että sivuston väritys ei aiheuta ongelmia sivuston käytössä ja että tekstin ja taustavärin tummuuskontrasti on riittävä.

Kasinonetti – saavutettavuus

Olemme tehneet paljon töitä saavutettavuuden osalta ja kehitystyö jatkuu edelleen. Keräämme palautetta kyselyjen ja keskustelufoorumien kautta. Näiden tietojen avulla voimme tehdä tarvittavia parannuksia. Emme ole vielä saavuttaneet WCAG-luokitusta, mutta pyrkimyksemme on päästä korkeimmalle tasolle.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Mikäli haluat antaa palautetta ja parannusehdotuksia koskien saavutettavuutta, vieraile ota yhteyttä -sivulla ja laita meille viestiä.

Lisätietoa aiheesta